Våra tjänster

Verktyg för individer

Vi pratar ofta om att vi vill vara bryggan mellan teknik och den som använder den. Med rätt förutsättningar, tekniska lösningar och vägledning är vi övertygade om att vi kan bidra till effektivare och mer välfungerande arbetsplatser.

Webbshop

Den senaste tekniken ett par klick bort. Med vår smarta webbshop-lösning sätter vi upp ett unikt sortiment anpassat för ert företag. Tillsammans bestämmer vi kategorier, varumärken och finansieringsalternativ.

Hybrid arbetsplats

I en värld i ständig förändring är det viktigt att vara flexibel och ha rätt resurser tillgängliga. Vi hjälper er att utforma den ultimata arbetsplatsen – oavsett om ni arbetar på kontoret eller hemifrån.

AV/Mötesrum

Är ni rustade för möten som är tillgängliga för alla? Digitala möten är här för att stanna. Vi kompletterar era befintliga mötesrum med den senaste tekniken eller utformar helt nya mötesupplevelser efter era behov.

Print & digitala flöden

Oavsett om ni behöver skriva ut viktiga dokument eller digitalisera analoga flöden har vi lösningen för er. Vi går igenom er verksamhet och ser vart vi kan effektivisera processen med digitala lösningar. Där ni behöver en smart printlösning ansvarar vi för hela leveransen, från installation och uppstart till underhåll och service.

Nästa steg

Teknik för företaget

Vi ger er ett tekniskt försprång. Genom att implementera rätt IT-lösningar får ni förutsättningarna att lyckas. Vi skräddarsyr lösningar efter era behov och ansvarar för hela implementationen och löpande underhåll. Tillsammans stärker vi er IT-miljö.

Vi är med hela vägen
– från ON till OFF

Hur får man en hållbar IT-lösning? Vi tror att planering och nära samarbete är avgörande för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. För att skapa rätt förutsättningar ser vi till att utvärdera ert IT-behov och tar fram en komplett plan för vilka produkter och lösningar ni behöver idag – men också hur de ska underhållas och utvecklas i morgon.

01. Planera

04. Underhålla

02. Köpa in

05. Byta ut

03. Leverera

06. Återvinna

Hur får man en hållbar IT-lösning? Vi tror att planering och nära samarbete är avgörande för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. För att skapa rätt förutsättningar ser vi till att utvärdera ert IT-behov och tar fram en komplett plan för vilka produkter och lösningar ni behöver idag – men också hur de ska underhållas och utvecklas i morgon.

01. Planera

02. Köpa in

03. Leverera

04. Underhålla

05. Byta ut

06. Återvinna